วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

พืชมีดอกและพืชไร้ดอก

ใบความรู้
เรื่อง พืชมีดอกและพืชไร้ดอก

พืชดอก หมายถึง  พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่างๆ ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและ  เมล็ด มีไว้เพื่อสำหรับขยายพันธุ์
                พืชดอกมีอยู่ทั่วไปหลายชนิด มีทั้งที่อยู่บนบกและอยู่ในน้ำ ได้แก่
                - พืชดอกที่อยู่บนบก ได้แก่ มะม่วง  ชบา กุหลาบ  มะเขือ  มะขาม  มะพร้าว      ฟักทอง มะละกอ  มะลิ   มะกอก
                -       พืชดอกที่อยู่ในน้ำ ได้แก่  บัว  สันตะวา  ผักตบชวา  ผักกระเฉด  จอก  แหน
        พืชดอกแบ่งได้ 2 ประเภท
1. พืชยืนต้น  คือพืชที่มีอายุยืน  ส่วนต่างๆ ของลำต้นสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดอายุ  ออกดอกออกผลได้หลายครั้ง เช่น ยางพาราและไม้ผลต่าง ๆ พวกมะม่วงมะพร้าว มะขามกระท้อน เป็นต้น
2. พืชล้มลุก  คือพืชที่มีการเจริญเติบโตเพียงแค่ออกดอกออกผลในระยะเวลาอันสั้น แล้วก็ตาย  พืชล้มลุกที่จำเป็นสำหรับมนุษย์มาก ได้แก่ พืชจำพวกผักต่างๆ ผักกาดผักชีต้นหอม กะหล่ำปลี  บวบ  ฟักทอง  ฯลฯ
พืชไร้ดอก  
พืชไร้ดอก  หมายถึงพืชที่ตลอดการดำรงชีวิตไม่สามารถออกดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์
พืชไร้ดอกคือพืชชนิดหนึ่งที่ไม่มีดอก ไม่สามารถสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ด แต่พืชไร้ดอกจะใช้การผสมพันธุ์โดยแบ่งเซลล์ การแตกหน่อ และการใช้ สปอร์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ตะไคร่ เป็นต้น
พืชไร้ดอกจะเป็นพืชชั้นต่ำ เป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบถ้วนเหมือนกับพืชดอก
ลักษณะของพืชไร้ดอก
พืชไร้ดอก หมายถึง พืชที่มีส่วนประกอบต่างๆ ไม่ครบ โดยเฉพาะจะไม่มีดอกจัดเป็นพืชชั้นต่ำ
                พืชไร้ดอกบางชนิดมีสีเขียว ได้แก่ เฟิร์น  มอส  ตะไคร่น้ำ  สาหร่ายบางชนิด
ไม่มีสีเขียว ได้แก่  เห็ด รา ยีสต์  แบคทีเรีย และพืชไร้ดอกแต่ละชนิดจะมีลักษณะ แตกต่างกันด้วย
 ประเภทของพืชไร้ดอก
               พืชไร้ดอกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. พืชไร้ดอกที่มีคลอโรฟิลล์
2. พืชไร้ดอกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์
พืชไร้ดอกที่มีคลอโรฟิลล์ (สารสีเขียว)  เป็นพืชที่สามารถสร้างอาหารได้เองเช่นเฟิร์นมอส ตะไคร่น้ำ  สาหร่าย
พืชไร้ดอกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์  เป็นพืชที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง ต้องอาศัย
        อาหารจากสิ่งอื่น เช่น  เห็ด  รา  ยีสต์  แบคทีเรีย
   


4 ความคิดเห็น:

 1. ได้ความรู้มากค่ะจาน..อยากให้ดอกทานตะวันที่บ้านออกเป็นสีทองทำไงอ่ะ

  ตอบลบ
 2. น่าสนใจดีค่ะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืช

  ตอบลบ
 3. สุดยอดค่ะมีทุกอย่างของพืชที่มีดอกและไม่มีดอก

  ตอบลบ
 4. 1. เห็ด รา ยีสต์ ไม่ใช่พืช (Kingdom Plantae) แต่อยู่ในอาณาจักรเห็ดรา (Kingdom Fungi)
  2. แบคทีเรียก็ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์ เป็นอาณาจักรต่างหาก (อาณาจักรแบคทีเรีย)
  3. พืชไร้ดอกบางประเภทมีเมล็ด เช่น สน (conifer) และแปะก๊วย

  ตอบลบ